அழியாத கோலங்கள்
  மீண்டும் ஒரு தியேட்டர் - சினிமா அனுபவம் : பிரபு எம்
  ஜனனம் : ILA
  உதடுகள் : VISA
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்
  நிதர்சன கதைகள்-17 : Cable Sankar
  கழிவிரக்கம் : ஆசிப் மீரான்
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  வயசானா இப்படித்தான் : சென்னை பித்தன்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  கடும்பகை : பழமைபேசி