அழியாத கோலங்கள்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  கடும்நகை : dagalti
  புக் மார்க்ஸ் : தொகுப்பு 7 : என். சொக்கன்
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்
  புனிதப் பூமியில் ஒரு படு பாவி : விசரன்
  ஆத்தா, நான் அமெரிக்காவுக்குக் கிளம்பறேன் : ச்சின்னப் பையன்
  குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் : கவிதா
  பாக்கியலக்ஷ்மி : SurveySan