அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் : சங்கவி
  முருகன் தருவான் : karki bavananthi
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  இறப்பும் இறப்பு சார்ந்தும் : Kappi
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  பல்லவனில் இருந்து பல்லவிக்கு : சந்துரு