அழியாத கோலங்கள்
  நான் இறங்கினேன் அது ஏறியது : ஈரோடு கதிர்
  நடிகை ஸ்ரீவித்யா உணர்த்திய பாடம் : உண்மைத் தமிழன்
  ஒரு கிருமியின் கதை : நிலாரசிகன்
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  டூ லேட் : சத்யராஜ்குமார்
  தற்கொலைக்கு உதவிய நான் : விசரன்
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  உதடுகள் : VISA
  முதல் மேடை : ஜி