அழியாத கோலங்கள்
  அன்புள்ள : இம்சை அரசி
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  யாதுமாகி நின்றாய் : புன்னகை
  குரங்குப்பெடல் : சித்ரன்
  என் பிகருக்கு கல்யாணம் : மோகன் கந்தசாமி
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  சாமியாரின் ரகசிய ஆராய்ச்சி the unknown island : பார்வையாளன்
  குழந்தைப் பேச்சு : என். சொக்கன்
  உன் பயணங்களில் என் சுவடுகள்.... : nila
  கள் வேண்டுவோர் கழகம் : தஞ்சாவூரான்