அழியாத கோலங்கள்
  ஜஸ்ட் மிஸ் : Karki
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  அப்பா : சேவியர்
  எப்படிக் கேட்டது அவன் அழைப்பு : ஆரூரன் விசுவநாதன்
  வேண்டாம் அந்த ஈசிஆர் சாலை : ஜாக்கி சேகர்
  நீங்க தமிழா : Badri
  பாலாஜி ன் இதுதானப்பா நடந்தது : ஹேமா
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்