அழியாத கோலங்கள்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  கறி வாங்க உதவிய கடவுள் : வினையூக்கி
  LAPD நாய்கள், Shoot \'em Up, கொலை வெறி : Udhayakumar
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  ஸ்நேகா லாட்ஜ் : VISA
  மாப்பிள்ளைக்கு மாமன் மனசு : செல்வன்
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  கனவு தொழிற்சாலை : இரும்புத்திரை
  கவிமெழுகுவத்தி தாராபுரம் தகரநிலவன் கவிதைகள் : கப்பி பய