அழியாத கோலங்கள்
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  சற்றே பெரிய சிறுகதை : பொன்ஸ்
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  ஒற்றை மீன் : என். சொக்கன்
  மரணம் : Kappi
  ரோக் alias Mrs.ரோகிணி செபஸ்டின் பால்ராஜ் : நாராயணன்