அழியாத கோலங்கள்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  பல்பு வாங்க மறக்காதீங்க : தாமிரா
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  அவளா இவள்? : Starjan
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி