அழியாத கோலங்கள்
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  சாட்சிக்காரன் குறிப்புகள் : PaRa
  பொங்கலுக்கும் பசிக்குதே : ILA
  எவ்வ்ளோ புரிஞ்சிருக்கீங்க மேம் : அன்புடன் அருணா
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  நூல் : Keith Kumarasamy
  Be with Me - Maestro : இசைஞானி பக்தன்