அழியாத கோலங்கள்
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  நான் ஒரு முறை முடிவெடுத்துட்டா! : பினாத்தல் சுரேஷ்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  Rewind : தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் : கைப்புள்ள
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்