அழியாத கோலங்கள்
  விழுந்த கண்ணாடியில் டீச்சரின் தூரப் பார்வை : கே.ரவிஷங்கர்
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  நீ இல்லாம எப்படிடா : அவிய்ங்க ராசா
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி
  சேட்டன் : Udhaykumar
  கணவர்கள் மனைவிகளை கேட்க விரும்பும் கேள்விகள் : தாமிரா
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி