அழியாத கோலங்கள்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  லிப்கோ பாலாஜி : முரளிகண்ணன்
  தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் அரசியல் : கௌதம சித்தார்த்தன்
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  ஏண்டா எங்க தலைவன் போஸ்டரக் கிழிச்சே? : அன்புடன் அருணா
  யரலவழள : க.பாலாசி
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  காணாமல் காணும் ஓவியம் : ஈரோடு கதிர்
  என் ஆயா கலர் டீவியைக் கண்டுபிடிக்காதது ஏன் : சந்தனமுல்லை