அழியாத கோலங்கள்
  கவர் ஸ்டோரி உருவாக்குவது எப்படி? : முகில்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  என்னத்த சொல்ல : மாயவரத்தான்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  இன்னுமொரு புதிய பதிவர் : ஆசிப் மீரான்
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி