அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  பொழுதுகளைக் களவாடிய டூரிங் டாக்கீஸ் : எம்.பி.உதயசூரியன்
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  பசி : உழவன்
  குறும்பன் : ஜி
  வாயிற்படியை நோக்கி : நவநீதன்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  KFC : அபி அப்பா