அழியாத கோலங்கள்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  அப்பா என்றாலும் அன்பு : எம்.எம்.அப்துல்லா
  நான் கல்யாண வீட்டிலே சமைக்க போன கதை!!!! பாகம் 1 : அபிஅப்பா
  Mother\'s Love : Amazing Photos
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  டீன்-ஏஜ் பிள்ளைகளின் பெற்றோரா நீங்கள் : Parents Club
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar