அழியாத கோலங்கள்
  ண்ணா பார்ண்ணா சிரிக்கறான் : அதிஷா
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  பன்னீர் சோடா : அநன்யா மஹாதேவன்
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  எனக்கு வராத காதல் கடிதம் : இளவஞ்சி
  சண்முகம் MBA : இரா.எட்வின்
  பீஸ் சால் க்கே பைலே : அபி அப்பா
  கடும்நகை : dagalti
  தொலைந்து போன PDAவும் வேட்டிகட்டும்.. : கொங்கு - ராசா