அழியாத கோலங்கள்
  மனசுக்கு நேர்மையாய் : இளவஞ்சி
  காமராஜர் : S.Sudharshan
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  ஒரு தவறு செய்தால்! அதை தெரிந்து செய்தால் : நடராஜன்
  அறிவு கெட்ட முண்டம் : திரவிய நடராஜன்
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  ஸ்டீவ்ஜாப்ஸ்ம் தட்டி மெஸ் மீனும் மற்றும் டைட்டானிக் படம& : அபி அப்பா
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்
  ஹிந்தி நஹீ மாலூம் ஹேய் : SurveySan