அழியாத கோலங்கள்
  மனுஷங்கதான நாம எல்லாம் : மாதவராஜ்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  வி.சி.கணேசன் “சிவாஜி கணேசன்” ஆக மாறிய கதை : RV
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  ஜன்னல் : CableSankar
  பிங்க் சிலிப் டாப் 10+3 : IdlyVadai
  இழந்தது என்ன ? : கிருஷ்ணா
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  செல்லமே : Deepa
  மீ த புலம்பிங் : புதுகைத் தென்றல்