அழியாத கோலங்கள்
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  காமத்தின் வழி அது : bogan
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  நீ என்னை விட்டுப் போயிருக்க வேண்டாம் ஹேமா : அய்யனார்
  உடைந்த கட்டில் : என். சொக்கன்
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  ஆதிமூலகிருஷ்ணனின் செய்வினை : Cable Sankar
  லிப்கோ பாலாஜி : முரளிகண்ணன்
  ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் - புதுக்குரல்களைத் தேடிய பயணம் : கானா பிரபா