ஊதிப் பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் மோடி!

Avargal Unmaigal

ஊதிப் பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் மோடி!ஒரு சிறப்பானத் திட்டத்தை வடிவமைத்து, அது கடினமானத் திட்டமாக இருந்தாலும், யாருக்கும் சிரமமில்லாத முறையில் அமல்பட… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  மனிதர்களைத் தாக்கும் Diptera உயிரினம் : விசரன்
  மிக்கேலு சான்சரு ஆட்டம் : நசரேயன்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  வரிப்புலித்தைலம் : arvinstar@gmail.com
  ஆதிமூலகிருஷ்ணனின் செய்வினை : Cable Sankar
  ப்ளாக் மெயில் : பிரபாகர்
  மண்டேனா ஒன்று 9/8/2010 : IdlyVadai
  நான் அல்லது நான் : நந்தாகுமாரன்
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்