ஊதிப் பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் மோடி!

Avargal Unmaigal

ஊதிப் பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் மோடி!ஒரு சிறப்பானத் திட்டத்தை வடிவமைத்து, அது கடினமானத் திட்டமாக இருந்தாலும், யாருக்கும் சிரமமில்லாத முறையில் அமல்பட… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது இணை உணவு ஆரம்பிக்கவேண்டும் : குழந்தை நலம்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்
  உலகம் அப்போது எவ்வளவு அழகாக இருக்கும் : மாதவராஜ்
  இருண்ட கண்டம் இருளாத மனிதம் : விசரன்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  அப்படி என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன்? : வித்யா
  உன் பயணங்களில் என் சுவடுகள்.... : nila
  ரெண்டு பிள்ளைகளின் அம்மாவே, ஐ லவ் யூ : Thamizhmaangani
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்