அழியாத கோலங்கள்
  இந்தியன் : சத்யராஜ்குமார்
  கணவர்களைத் திருடும் நடிகைகள் : உண்மைத்தமிழன்
  அப்பாவின் சைக்கிள் : பரிசல்காரன்
  ஆஷிரா : தேவ்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  அமானுஸ்யங்கள் : சந்திரவதனா
  ஸ்நேகா லாட்ஜ் : VISA
  ஏன் இவர்கள் இப்படி : சிவன்