அழியாத கோலங்கள்
  நான்தான் சமையக்காரி அலமேலு : சென்னை பித்தன்
  படுக்கை நேரத்துக் கதைகள் : ச்சின்னப் பையன்
  காமத்தின் வழி அது : bogan
  Rewind : தொலைக்காட்சி பிரபலங்கள் : கைப்புள்ள
  ஒன் - லைனர்ஸ் : வ.வா.சங்கம்
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  அமெரிக்காவாழ் நம்மவர்களே, ஓர் எச்சரிக்கை! : பழமைபேசி
  மாலில் (Mall) ஒரு நாள் : ச்சின்னப் பையன்
  போபால் : மாதவராஜ்