முந்தைய சிந்தனைகள் 37

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைகள் - என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 37

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைகள் - என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 36

N.Ganeshan

சிந்திக்கவும் அசைபோடவும் சில விஷயங்கள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 36

N.Ganeshan

சிந்திக்கவும் அசைபோடவும் சில விஷயங்கள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள்-35

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள்-35

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 34

N.Ganeshan

சில சிந்தனைக்குரிய வரிகள் என் நூல்களில் இருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 33

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள்- 32

N.Ganeshan

சிந்தனைக்குச் சில வார்த்தைகள் (என் நூல்களிலிருந்து) என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 31

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 30

N.Ganeshan

சில சிந்தனை அட்டைகள் என் நூல்களிலிருந்து.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 29

N.Ganeshan

சிந்திக்க சில செய்திகள் என் நூல்களிலிருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 28

N.Ganeshan

ஆழமாய் யோசிக்க சில சிந்தனைகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 27

N.Ganeshan

நான் முன்பு எழுதிய வரிகள் .... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 26

N.Ganeshan

நான் எழுதியதில் இருந்து சில சிந்தனை அட்டைகள் - என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 25

N.Ganeshan

நான் எழுதியதிலிருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்......   என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 24

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை  வரிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 23

N.Ganeshan

என் நூல்கள் மற்றும் கட்டுரைகளிலிருந்து சில சிந்தனைத்துளிகள்! என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 20

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை வரிகள் -  என்.கணேசன் read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  பழிக்குப் பழி : என். சொக்கன்
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  இடம் மாறிய கால் : வால்பையன்
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  D70 : Kappi
  போசி : லதானந்த்
  அந்த அழகிய நாட்கள் : உமா மனோராஜ்
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்