முந்தைய சிந்தனைகள் 34

N.Ganeshan

சில சிந்தனைக்குரிய வரிகள் என் நூல்களில் இருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 33

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள்- 32

N.Ganeshan

சிந்தனைக்குச் சில வார்த்தைகள் (என் நூல்களிலிருந்து) என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 31

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 30

N.Ganeshan

சில சிந்தனை அட்டைகள் என் நூல்களிலிருந்து.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 29

N.Ganeshan

சிந்திக்க சில செய்திகள் என் நூல்களிலிருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 28

N.Ganeshan

ஆழமாய் யோசிக்க சில சிந்தனைகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 27

N.Ganeshan

நான் முன்பு எழுதிய வரிகள் .... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 26

N.Ganeshan

நான் எழுதியதில் இருந்து சில சிந்தனை அட்டைகள் - என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 25

N.Ganeshan

நான் எழுதியதிலிருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்......   என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 24

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை  வரிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 23

N.Ganeshan

என் நூல்கள் மற்றும் கட்டுரைகளிலிருந்து சில சிந்தனைத்துளிகள்! என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 20

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை வரிகள் -  என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 19

N.Ganeshan

என் எழுத்துக்களில் இருந்து சில சிந்தனைத்துளிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 18

N.Ganeshan

என் எழுத்துக்களில் இருந்து சில துளிகள்! என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 17

N.Ganeshan

சிந்திக்க சில சிந்தனைகள் என் பழைய எழுத்துக்களிலிருந்து.... - என்.கணேசன் read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ASL PLS? : வ.வா.சங்கம்
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  மாட்டுக்கார வேலன் - நகரத்திலிருந்து கிராமத்துக்கு புலம்பெயர்வு : ஈரோடு கதிர்
  நாய் ஜாக்கிரதை : ஷைலஜா
  கரப்பான்பூச்சி : ஜாக்கி சேகர்
  பல்லு போயிரிச்ய்யா போயிரிச்சி : விசரன்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்