அழியாத கோலங்கள்
  குறும்பன் : ஜி
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  என் ஆயா கலர் டீவியைக் கண்டுபிடிக்காதது ஏன் : சந்தனமுல்லை
  அமெரிக்காவில் பிடிச்ச பத்து : Boston Sriram
  பழிக்குப் பழி : என். சொக்கன்
  வைகிங் ஜட்டியும் ஆம்பூர் பிரியானியும்!!! : அபிஅப்பா
  போபால் : மாதவராஜ்
  எனக்கு ஏன்தான் இந்த பெயர் வச்சாங்களோ : அன்பு
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan