அழியாத கோலங்கள்
  ராஜா பைத்தியங்களிலேயே ராஜபைத்தியம் நான் தான் : ஓஹோ புரொடக்சன்ஸ்
  எண்பதுகளின் தமிழ்ப்படங்கள் ஆச்சரியம் - 1 : கருந்தேள் கண்ணாயிரம்
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்
  வடாபாவ் தேசமும் கோதுமைநிற அழகியும் காதலும் : அரை பிளேடு
  துரோக நியாயங்கள் : நர்சிம்
  கொலை செய்வது எப்படி? : வெட்டிப்பயல்
  விந்து சிந்தும் பேருந்து : narsim
  அபஸ்வரங்களின் ஆலாபனை : அதிஷா
  தந்திரன் : பத்மினி