அழியாத கோலங்கள்
  இருவர் : என். சொக்கன்
  ஜஸ்ட் எ மினிட் : சத்யராஜ்குமார்
  பேப்பருல வந்த என் போட்டா : ILA
  கரைந்த நிழல்கள் : அதிஷா
  கௌரவம் : க.பாலாசி
  அப்பா வீடு : கே.பாலமுருகன்
  குழலினிது யாழினிது என்பர். : லதானந்த்
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  தவறுகள் திருத்தப்படலாம் : சின்ன அம்மிணி
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R