அழியாத கோலங்கள்
  உறவுகள் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  டேனியும் பில்கேட்ஸும் : பத்மினி
  மன்மதனின் முடிவு : Covairafi
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  மின் ரத்து: பனிப்புயல் கடந்த பாஸ்டன் : Boston Bala
  ஆண்டாள் : Cable Sankar
  தற்கொலை செய்ய க்யூ! : பரிசல்காரன்
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி