அழியாத கோலங்கள்
  ஏழுவின் தோழி : கார்க்கி
  மிகவும் அயர்ச்சியான தருணங்கள் : கணேஷ்
  நீ இன்றி அமையாது உலகு : நர்சிம்
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்
  இலையுதிர்காலம் : பா.ராஜாராம்
  எண்பதுகளின் தமிழ்ப்படங்கள் ஆச்சரியம் - 1 : கருந்தேள் கண்ணாயிரம்
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  ஜன்னல் : CableSankar