அழியாத கோலங்கள்
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி
  ப்ளாச்சுலன்னா..ப்லாச்சுலன்னா : dheva
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO
  அழகாய் ஒரு கௌரவக்கொலை : அபி அப்பா
  பவளக்கொடி படம் எப்படி?\'\' என்று அப்பா கேட்ட போது குலை நடுங்கிப் போனேன் : கே.எஸ். சிவகுமாரன்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  ஒரு மோசமான எழுத்தாளனின் பத்து அடையாளங்கள் : செல்வேந்திரன்
  இரயிலும் நானும் அவளும் : மரு.சுந்தர பாண்டியன்
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  காதல் கடிதம் : நசரேயன்