அழியாத கோலங்கள்
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  நம்பவா போறீங்க : P Magendran
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  ஒற்றைச் சொல் கவிதைகள் : தாமிரா
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA
  கொட்டகையில் அட்டு பிட்டு படம் : கும்மாச்சி
  ஆணிவேர் : ILA
  கடி : கே.ரவிஷங்கர்