அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  எடிட்டிங் : Prabhagar
  சி.ஐ.டி. ஷங்கர் தோன்றும் \"நடிகையின் அந்தரங்கம் : அரை பிளேடு
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi
  நயாகரா : சத்யராஜ்குமார்
  தந்திரன் : பத்மினி
  காமன்மேன் : பரிசல்காரன்
  சர்வைவல் ஆப் பிட்நெஸ்! : இலவசக்கொத்தனார்
  பெண்ணியம் : ஜி