அழியாத கோலங்கள்
  ஐயையோ.. மீ ஹெல்ப்ப்ப்ப்ப் : பரிசல்காரன்
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu
  மரணம் : Kappi
  கிராமத்து பேருந்து : Anbu
  ஏய்ய்ய் மிஷ்ஷ்ட்டெர் : நர்சிம்
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  அப்பாவின் சைக்கிள் : பரிசல்காரன்
  D70 : Kappi
  சாம் ஆண்டர்சனின் பேட்டி : ஈரோடு கதிர்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan