மாறிவரும் சூழலில் மனநலமும் நம் செயல்பாடும் !

ஃபேஸ்புக் பார்வை

இன்றைய பரபரப்பான சூழ்நிலையில் மக்களின் உடல்நலம் மட்டுமல்ல மனநலமும் சேர்ந்தே சிதைவுக்குள்ளாகிறது. இது குறித்த நம் பார்வை என்னவாக இருக்க வேண்டும். விளக்… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  செக்ஸ் வறட்சி : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்
  வியக்க வைக்கும் பச்சைத் தேநீர் !! : சேவியர்
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  இறந்துப்போன பதினாலாவது ஆள் : கே.ரவிஷங்கர்