அழியாத கோலங்கள்
  கோரை மாலையும் பறேட்டு மீன்குழம்பும்! : தஞ்சாவூரான்
  தீனித் தின்னிகள் : ஜி.ஆர்.சுரேந்திரநாத்
  நானும் இந்த கதையில் இருக்கிறேன்- பேருந்து சிவாவிடம் சொன் : Dhans
  அக்கா : Narsim
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  ஏ.சி. வாங்கிய கதை : மாயவரத்தான்
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  நரசிங்கமியாவ் : துளசி கோபால்
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  கொலைகாரன் காதல் : அதிஷா