அழியாத கோலங்கள்
  பெரிய வீட்டு \"கமலி\" : ILA
  திருடனுக்கு நன்றி : என். சொக்கன்
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  பச்சை பெல்ட்டும் குள்ள(ம்) மாமாவும் : அபி அப்பா
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  7 + 1 = 9 : சத்யராஜ்குமார்
  குழந்தைக்கு ஜுரம் : தி.ஜானகிராமன்
  பில்லியர்ட்ஸ் : Dubukku
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki