அழியாத கோலங்கள்
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  கட்டையன் என்கிற சின்னச்சாமி : KRP Senthil
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  கோவை கபே : ஜீவா
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  சல்லிக்கற்கள் : செல்வேந்திரன்
  அறிவு கெட்ட முண்டம் : திரவிய நடராஜன்
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  அந்த இரவு : Kappi