பஞ்சாயத்து போர்டு அப்ரூவல் – சிக்கலும் நிரந்த தீர்வும் – ஓரலசல்

vidhai2virutcham

பஞ்சாயத்து போர்டு அப்ரூவல் – சிக்கலும் நிரந்த தீர்வும் – ஓரலசல் பஞ்சாயத்து போர்டு அப்ரூவல் – சிக்கலும் நிரந்த தீர்வும் – ஓரலசல… read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  கதை : Keerthi
  நீளட்டும் : ஸ்ரீமதி
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  அறிவு கெட்ட முண்டம் : திரவிய நடராஜன்
  வோட்டர் கேட் : Jana
  என்ன எழவுடா இது? : அரை பிளேடு
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  கறி வாங்க உதவிய கடவுள் : வினையூக்கி
  சுன்னத் கல்யாணம் : Muthalib
  சர்வைவல் ஆப் பிட்நெஸ்! : இலவசக்கொத்தனார்