அழியாத கோலங்கள்
  வழி : bogan
  ஐயையோ.. மீ ஹெல்ப்ப்ப்ப்ப் : பரிசல்காரன்
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  ஏழுவின் காத‌ல் சோக‌ம் : Karki