அழியாத கோலங்கள்
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  நாங்க சூப்பர் சிங்கர்ஸ் ஆன கதை : செந்தில்வேலன்
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  ராமன் சைக்கிள் : குசும்பன்
  பொக்கிஷம் : பரிசல்காரன்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  ஒட்டுக்கேட்டவன் குறிப்புகள் : என். சொக்கன்
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  ரயில் பயணங்களில் : வினையூக்கி
  மொழியையும் சூது கவ்வும் : ம. இராசேந்திரன்