அழியாத கோலங்கள்
  சர்வாதிகாரியா? : மிது
  கடும்நகை : dagalti
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  அரை(றை)ப்பங்கு : அபுல்கலாம்ஆசாத்
  ஆதிமூலகிருஷ்ணனின் செய்வினை : Cable Sankar
  கவர்ன்மெண்ட் கண்ணாஸ்பத்திரி : O.R.B Raja
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி
  தஞ்சாவூர் சிறுக்கி : க.பாலாசி
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  கண்கலங்க வைத்த கோடிஸ்வரன் நிகழ்ச்சி : அவிய்ங்க ராசா