அழியாத கோலங்கள்
  மௌனம் பேசிய பொழுது... : தேவ்
  மாட்டுக்கார வேலன் - நகரத்திலிருந்து கிராமத்துக்கு புலம்பெயர்வு : ஈரோடு கதிர்
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  பிரமச்சாரிகளுக்கு : Bala
  எதிர்பார்ப்பு : வெட்டிப்பயல்
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  சந்திரா அத்தை : பொன்ஸ்
  நீ என்னை விட்டுப் போயிருக்க வேண்டாம் ஹேமா : அய்யனார்
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA