அழியாத கோலங்கள்
  துரோக நியாயங்கள் : நர்சிம்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  ஒரு ராத்தல் இறைச்சி : நகுலன்
  கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் : சங்கவி
  பழிக்குப் பழி : என். சொக்கன்
  பெண் பார்த்துப் பார் : சத்யராஜ்குமார்
  ரஹ்மானின் ஆஸ்கார்! முதல் காரணம் இளையராஜாதான் : உண்மைத் தமிழன்
  அபூர்வ சகோதரிகள் : PaRa
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா