அழியாத கோலங்கள்
  தமிழர்களை அவமதிக்கும் பில் கிளிண்டனுக்குக் கண்டனம்! : தஞ்சாவூரான்
  சனியன் : இராமசாமி
  மணிரத்னம்..மௌனராகம்.. கணவன் மனைவி அழகியல் : ஜாக்கி சேகர்
  எதிரிகள் சாகவில்லை : VISA
  மன்னார்குடி டேஸ் - கெட்ட கிரிக்கெட்டு : RVS
  மனையாள் : R கோபி
  பல்புகள் நல்லது : அமுதா கிருஷ்ணா
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  சண்முகம் MBA : இரா.எட்வின்
  பயம் : Gnaniyar Rasikow