அழியாத கோலங்கள்
  எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் இனியொரு தடைவை நாங்கள் தமிழர்& : த.அகிலன்
  ஒருவேளை என்னை கற்பழிச்சுட்டாரா : வருண்
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  சில்லறைகள் : நான் ஆதவன்
  வலி : ஜாக்கிசேகர்
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  திருப்பிக் கொடுக்கப்படாத காதல் கடிதம் : கே.ரவிஷங்கர்
  நாகேஷ் : IdlyVadai
  கலைகிறதா கண்ணாடி மாளிகை : சேவியர்
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்