அழியாத கோலங்கள்
  கிரிமினல் : முரளிகண்ணன்
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  வணக்கம் : சத்யராஜ்குமார்
  தனித்த மரணம் : கே.ஆர்.பி. செந்தில்
  வக்கிரம் : நர்சிம்
  பயணத்தில் அலையும் புலன்கள் : Krishna Prabhu
  ஃபேஸ் புக்கிலிருந்து : கால்கரி சிவா
  தந்திரன் : பத்மினி