அழியாத கோலங்கள்
  மொழியையும் சூது கவ்வும் : ம. இராசேந்திரன்
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam
  நீங்க போட்ட எட்டு : T.V.Radhakrishnan
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  வைகிங் ஜட்டியும் ஆம்பூர் பிரியானியும்!!! : அபிஅப்பா
  3 படக் கதை - என் வாழ்க்கையிலும் ஒரு சோகம் : உண்மைத்தமிழன்
  தெளிவு : Kappi
  கிரிமினல் : முரளிகண்ணன்
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  வோட்டர் கேட் : Jana