அழியாத கோலங்கள்
  தகவல் : தமிழ்மகன்
  ஆனந்த விகடன் குழுமத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான அனு& : JackieSekar
  ஒரு இறகைக் கொன்றுவிட்டேன் : கே.ரவிஷங்கர்
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  Applying Thoughts : Ambi
  டில்லிக்குப் போன கதை : SurveySan
  நீ இல்லாம எப்படிடா : அவிய்ங்க ராசா