அழியாத கோலங்கள்
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  அவியல் 08.05.2009 : பரிசல்காரன்
  பிரியாணி : Cable Sankar
  சுஜாதாவின் ஆட்டோகிராஃப் : SPK Karuna
  ஒரு பெண், ஒரு ஆண், ஒரு கணணி : விசரன்
  வயதானவர் வாழ்க்கை : xavier
  கருணை : Cable Sankar
  வியக்க வைக்கும் பச்சைத் தேநீர் !! : சேவியர்