அழியாத கோலங்கள்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  நானும், ரயிலில் வந்த பெண்ணும், நாசமாய்ப்போன ஜாதியும் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  அன்ரிசர்வ்ட் பயணம் : லதானந்த்
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  வேம்புலி : யுவகிருஷ்ணா
  Jingles by AR. Rahman : TamilNenjam
  ஒரு ராணுவ அதிகாரி கூறிய உண்மை கதை : ponraj
  தாமோதரனின் கடிதம் : Kappi
  நண்பனான சூனியன் : ILA
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி