அழியாத கோலங்கள்
  மிகவும் அயர்ச்சியான தருணங்கள் : கணேஷ்
  கோடம்பாக்கத்துக்குப் போன கோயிஞ்சாமி : Para
  யாரறிவார்? : Narsim
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-4 : வெட்டிப்பயல்
  ஜெர்மோ அக்கார்டி உருக் : செந்தழல் ரவி
  கொலு : துளசி கோபால்
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  மாலில் (Mall) ஒரு நாள் : ச்சின்னப் பையன்
  ஜன்னல் : CableSankar
  விடியலைத் தேடி : VIKNESHWARAN