அழியாத கோலங்கள்
  கல்லூரியில் அவளை முதலில் பார்த்த போது : வெறும்பய
  லஞ்சத்தின் த்ரீ டைமன்ஷன் : செந்தழல் ரவி
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி
  தாயுமானவள் : ஈரோடு கதிர்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  காரைக்குடியில் இருந்து சில படங்கள் : இளவஞ்சி
  ஸாரி, திவ்யா : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  Pubs in Bangalore : Ambi
  :
  நண்பனைக் கழற்றிவிட 10 மொக்கை காரணங்கள் : ச்சின்னப் பையன்