பண்ணையம் -மே-28-2013

ILA Raja

இணைய மொண்ணைகள் :எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் பதிவு ஒன்று வாசக வட்டத்தில் சிறு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது என்னமோ உண்மைதா read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  கரப்பான்பூச்சி : ஜாக்கி சேகர்
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  மதிப்பு மரியாதை : ஜெயராமன்
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  12 பந்துகளில் 18 ரன்கள் : Sanguine Sridhar
  KFC : அபி அப்பா
  கத்தியோடு புத்தி : PKP
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar