பண்ணையம் -மே-28-2013

ILA Raja

இணைய மொண்ணைகள் :எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் பதிவு ஒன்று வாசக வட்டத்தில் சிறு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது என்னமோ உண்மைதா read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  பாட்டுத்தலைவன் : அதிஷா
  பேருந்து நகைச்சுவைகள் : லோகு
  27 : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  ஒன் - லைனர்ஸ் : வ.வா.சங்கம்
  கனவு தொழிற்சாலை : இரும்புத்திரை
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  எனக்கும் அவசியப்படுகிறது : உமா மனோராஜ்