அழியாத கோலங்கள்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்
  வாட் ஹேப்பன் ஆதவன்? : நான் ஆதவன்
  உளுந்து சாகுபடிக்காரனின் சாபம் : ம.செந்தமிழன்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  நான் பாட்டுக்குச் செவனேன்னு தானேயா போயிக்கிட்டிருந்தே : கைப்புள்ள
  என் தோழியின் இருப்பு : பாலமுருகன் கேசவன்
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  சேட்டன் : Udhaykumar
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  கண்ணில் தெறிக்கும் வானம் : இரும்புத்திரை