அழியாத கோலங்கள்
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  கடவுள் வருகிறார் - சிறுகதை : வினையூக்கி செல்வா
  மனதின் முகங்கள் : கோவி.கண்ணன்
  அரை(றை)ப்பங்கு : அபுல்கலாம்ஆசாத்
  தற்கொலை செய்து கொள்வது எப்படி? : Athisha
  காமராஜர் : S.Sudharshan
  டூ லேட் : சத்யராஜ்குமார்
  இளம் டாக்டர் : என். சொக்கன்
  அடுக்குகளிலிருந்து.. அய்யப்பன் : Cable Sankar
  கிரிக்கெட் எனும் சொர்க்கம் : Narsim