அழியாத கோலங்கள்
  மின் ரத்து: பனிப்புயல் கடந்த பாஸ்டன் : Boston Bala
  பிறன்மனை நோக்கா : வினையூக்கி
  இரயில் பயணங்களில் T.ராஜேந்தருடன் : உங்கள் நண்பன்
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  முடி திருத்தும் நிலையம் : செந்தழல் ரவி
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  எனது தற்கொலை பற்றிய தகவல். : அரை பிளேடு
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  கில்லி..! (Gilly) : அபுஅஃப்ஸர்