அழியாத கோலங்கள்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  தோல்வி சுகமானது : சேவியர்
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  தெரியாதது : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  அடுக்குகளிலிருந்து.. அய்யப்பன் : Cable Sankar
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  ஒரு மூக்கு கதை : ப்ரியா கதிரவன்
  என்ன தலைப்பு வைப்பது? : sumazla
  இவளும் பெண்தான் : க.பாலாசி
  மழை விட்டாலும் தூவானம் : Karki