அழியாத கோலங்கள்
  கடும்நகை : dagalti
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  பற்கள் பராமரிப்பு : தகவல்கள்
  பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டேனே : கார்க்கி
  நறுக்கல் : என். சொக்கன்
  ஆனந்த விகடன் குழுமத்தால் எனக்கு ஏற்பட்ட சுவாரஸ்யமான அனு& : JackieSekar
  சாய்ந்து விட்ட சாய்பாபா : அவிய்ங்க ராசா
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  ஊசல் : ஹுஸைனம்மா