அழியாத கோலங்கள்
  முன்பு குடியிருந்தவரின் மனைவி : VISA
  அந்த இரவு : Kappi
  தஞ்சாவூர் சிறுக்கி : க.பாலாசி
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  ஜோக்ஸ் : enRenRum-anbudan.BALA
  சிஸ்டர் ஐ லவ் யூ! : வ.வா.சங்கம்
  மாறித்தான் ஆகனுமா? : கொங்கு - ராசா
  அப்பா : நவீன் ப்ரகாஷ்
  சூழ்நிலை கைதி : நசரேயன்