அழியாத கோலங்கள்
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  முருகா முருகா : என். சொக்கன்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  அவள் தந்த முத்தம் : பார்வையாளன்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  அமெரிக்கா வருபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை : நசரேயன்
  தாவணி தேவதை : நசரேயன்
  யாழ்ப்பாணத்தில் என்றால் நாளை புக்கை சமைப்போம் : டொக்டர்.எம்.கே.முருக
  போலீஸ்.. போலீஸ். : மாயவரத்தான்
  தொலைந்து போனவனின் தந்தை : பரிசல்காரன்