அழியாத கோலங்கள்
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  தஞ்சாவூர் சிறுக்கி : க.பாலாசி
  மனையியல் : இரா. வசந்த குமார்
  வாழ்க பதிவுலகம் : கார்க்கி
  ஏய்ய்ய் மிஷ்ஷ்ட்டெர் : நர்சிம்
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  ஒட்றை கிளியாஞ்சட்டி : எறும்பு
  வியர்வைமுதல் மழைவரை : என். சொக்கன்
  பாக்கியலக்ஷ்மி : SurveySan
  வேண்டாம் அந்த ஈசிஆர் சாலை : ஜாக்கி சேகர்