அழியாத கோலங்கள்
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  பங்கு ஆட்டோ பயணம் : தமிழ்மகன்
  மரணம் : Kappi
  எழுத்தாளர், மணல் வீடு சிற்றிதழ் ஆசிரியர் மு.ஹரிகிருஷ்ணன் : Yathra
  ஸ்பென்சர் நினைவுகள் : Dubukku
  கணினியில் கன்னித் தமிழ் வளர்ந்த கதை : லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்
  அவியல் 03 ஏப்ரல் 2009 : பரிசல்காரன்
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  முத்தம் : Cable Sankar
  தொட்டுப் போனவர்களுக்கு நன்றி : மாலன்