அழியாத கோலங்கள்
  பரம்பரை : முரளிகண்ணன்
  கோடை என்னும் கொடை : எட்வின்
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  பன்னீர் சோடா : மாயவரத்தான்
  யம்மா : அவிய்ங்க ராசா
  12 பந்துகளில் 18 ரன்கள் : Sanguine Sridhar
  ஊடலும்...ஊடல் நிமித்தமும் : அப்பாவி தங்கமணி
  கார்த்தி : கார்க்கி
  தில்லுதுரயின் குடும்பக் கதை : பத்மினி