அழியாத கோலங்கள்
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  கணவனின் காதலி : padma
  பத்து-பத்து : அதிஷா
  விளையும் பயிரை : CableSankar
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  La gaucherie : வினையூக்கி
  மழைக்காதல் : அர்ஜுன்
  புரிந்துக் கொள்ளத் தவறிய உறவுகள் : இம்சை அரசி
  நானும் ராதாவும் ஸ்கூல் டூர் போன கதை- பாகம் 2 : அபிஅப்பா
  கூகிள் கிராமம் : IdlyVadai