அழியாத கோலங்கள்
  அகங்காரப் பலி : குமரி எஸ்.நீலகண்டன்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  கேப்சியூள் கதைகள் : VISA
  போலீஸ் ஸ்டோரி : Cable சங்கர்
  உளுந்தூர்பேட்டை காத்தவராயனுக்கு போன் போடுங்கப்பா : அபிஅப்பா
  D70 : Kappi
  அப்பாவிற்கு முத்தம் கொடுத்ததே இல்லை : இரா. வசந்த குமார்
  அப்பா : சேவியர்
  ஆண் என்ற அன்பானவன் : ஜி
  ராஜேந்திரன் கதை : Kappi