அழியாத கோலங்கள்
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  நீங்கள் அவர்களைப் பார்த்திருக்கக் கூடும் : மாதவராஜ்
  ஏழுவின் தோழி : கார்க்கி
  இராமசாமி மாமாவின் கடவுள் : இராமசாமி
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  அரை(றை)ப்பங்கு : அபுல்கலாம்ஆசாத்
  பேருந்துப்பயணத்தில் முடிவான வாழ்க்கை : கதிரவன்
  நாங்க சூப்பர் சிங்கர்ஸ் ஆன கதை : செந்தில்வேலன்
  Samaritans :
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan