அழியாத கோலங்கள்
  உண்மையைச் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு : கைப்புள்ள
  முரசு, செல்லினம் முத்து நெடுமாறன் பேசுகிறார் : கானா பிரபா
  கவிதைப் புத்தகம் வெளியிட விரும்புவோர் க& : முகில்
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  கவிஞர் பொன்னடியானும் இசைஞானி இளையராஜாவும் : கானா பிரபா
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  காக்கைகளுக்கு இப்போது வேலை இல்லை : சர்ஹூன்
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  கரைந்த நிழல்கள் : அதிஷா