அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத் திருவிழா : thenammailakshmanan
  DD மெல்லிசை பாடல் : கைப்புள்ள
  Pubs in Bangalore : Ambi
  பிடிபட்ட சித்திரமும், பிடிபடாத போட்டோவும் : மாதவராஜ்
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்
  வேண்டாம் வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் : ச்சின்னப் பையன்
  கள் வேண்டுவோர் கழகம் : தஞ்சாவூரான்
  எத்தியோப்பிய சிங்கம் : செல்வேந்திரன்
  ராமி, சம்பத்,துப்பாக்கி : Cable Sankar
  Samaritans :