அழியாத கோலங்கள்
  மர்பி ரேடியோ அல்லது : இராமசாமி
  சிக்கி சீரழிஞ்ச கண்டக்டர் : karki
  ஆஸ்திரேலியாவுல ஏன் அடிக்க மாட்டாயிங்க : ராஜா
  ஆடி(ய)யோ காலங்கள் - 1 : ஆயில்யன்
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  தந்தை என்பவன் : நர்சிம்
  ராமன் ரயிலேறிப்போனான : இராமசாமி
  கிராமத்து மணம் - 2 (திருட்டு மாங்கா) : சிவா
  எனது ஈரான் பயணம் - 2 : தம்பி
  இளமையென்னும் பூங்காற்று : மாதவராஜ்