அழியாத கோலங்கள்
  விபத்து : சேவியர்
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்
  ஐ.டி வேலை நிலைக்க பத்து வழிகள் : கார்க்கி
  பொடிப் பயலுவ : Surveysan
  தம்பிக்கு எந்த ஊருங்கோ : Chitra
  அவள் அப்படித்தான் : பார்வையாளன்
  ஆட்டு நாக்கு : பத்மினி
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan
  வென்னிலா கேக் : கொங்கு - ராசா
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்