அழியாத கோலங்கள்
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  மோகன் அண்ணா : யுவகிருஷ்ணா
  அக்கா : Narsim
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  தேங்காய்..மாங்காய்..பட்டாணி..சுண்டல் 22-5-09 : T.V.Radhakrishnan
  பல்லு போயிரிச்ய்யா போயிரிச்சி : விசரன்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  திருந்தாத ஜென்மங்கள் : KANA VARO
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  உதடுகள் : VISA