அழியாத கோலங்கள்
  இப்படியும் ஒரு முதலமைச்சர் : உண்மைத் தமிழன்
  தப்பு : சித்ரன்
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  கார்த்தி : கார்க்கி
  மாட்டுக்கார வேலன் - நகரத்திலிருந்து கிராமத்துக்கு புலம்பெயர்வு : ஈரோடு கதிர்
  போலீஸ் ஸ்டோரி : Cable சங்கர்
  தண்ணியடிச்சா தப்பாங்க? : தேனியார்
  நான் பெரிய மனுஷன் ஆன கதை : ராஜதிருமகன்
  பச்சை பெல்ட்டும் குள்ள(ம்) மாமாவும் : அபி அப்பா
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-7 : வெட்டிப்பயல்