அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  காந்தி-ஜெயந்தி : Nataraj
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim
  தவறி இறங்கியவர் : என். சொக்கன்
  பாதுகாப்பான வழியில் காதலைச் சொல்வது எப்& : வ.வா.சங்கம்
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  ஒரு துண்டுக் கவிதை : இரா.எட்வின்
  நினைவுகளில் பின்சுழலும் ஒலிநாடாக்கள் 2 : கார்த்திகைப் பாண்டியன்
  மருமகள் சம்பாதிச்சா? : நசரேயன்